Leica Monochrom 50mm Summilux-M f1.4

Leica Monochrom 28mm Elmarit-M f2.8

Leica Monochrom 28mm Elmarit-M f2.8

Leica Monochrom 50mm Summilux-M f1.4

4x5 Kodak Aero Ektar

Leica Monochrom 28mm Elmarit-M f2.8

Olympus Pen half frame 

4x5 Burke and James

Leica Monochrom 28mm Elmarit-M f2.8

4x5 Schneider Xenotar 150mm F1:2.8

Leica Monochrom 50mm Summilux-M f1.4

Leica Monochrom 50mm Summilux-M f1.4

Leica Monochrom 50mm Summilux-M f1.4

Leica Monochrom 50mm Summilux-M f1.4

Leica Monochrom 50mm Summilux-M f1.4

Hasseblad CM

Leica M8 Leica 28mm Elmarit-M F2.8

Nikon D800E Nikon 20mm